Właśnie taka wymiana zdań padła w 1942 roku między jednym z pasażerów odwołanego lotu, a szefem kuchni Joseph’em Sheridan’em w restauracji na terminalu lotniska w Foynes. Szef kuchni, widząc biednych pasażerów wychodzących z samolotu, zaczął przygotowywać kawę, którą...